TURHAL KENT KONSEYİ (TOKAT)

Nazif Yılmaz (Turhal Kent Konseyi Başkanı)

0543 798 66 86
nyilmaz66@hotmail.com
Cumhuriyet C. Belediye Kültür Sitesi K.2 TURHAL / TOKAT
www.turhalkentkonseyi.com