GÜMÜŞHANE KENT KONSEYİ


  (+90 456) 213 73 83
info@gumushanekentkonseyi.org
Cumhuriyet Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:3 No:49 GÜMÜŞHANE
www.gumushanekentkonseyi.org