ARDAHAN KENT KONSEYİ

Burak TAŞTAN (Ardahan Kent Konseyi Başkanı)
Murat KARAÇELİK (Ardahan Kent Konseyi Genel Sekreteri)

kentkonseyi75@gmail.com
www.ardahankentkonseyi.org