18 – 19 Şubat 2016 Yürütme Kurulu Toplantısı (Adana)